Skip to content

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Комитети

“Општата/семејна медицина во состав на здравствената грижа”

Одговорен

Прим.д-р Љубин Шукриев – С.Македонија – Претседател на А ОМ/СМ ЈИЕ

Ко-одговорни

Проф.д-р Љубомир Киров – Бугарија – Под – претседател на А ОМ/СМ ЈИЕ

Прм.д-р Драгана Трифуновиќ – Балановиќ – Србија – Под-претседател на А ОМ/СМ ЈИЕ

Проф.д-р Мумтаз Мазициоглу – Турција, Ген.секретар на А ОМ/СМ ЈИЕ

Научен
секретаријат

Проф.д-р Катарина Ставриќ – Македонија

Проф.д-р Бисерка Бергман – Марковиќ – Хрватска

Проф.д-р Илхами Унлуоглу – Турција

Проф.д-р Даница Ротар – Павлиќ – Словенија

Научен Одбор

Проф.д-р Ксенија Тушек – Бунц – Словенија

Проф.д-р Оливера Батиќ – Мујановиќ -Босна и Херцеговина(ФБиХ)

Проф.д-р Кармен Буснеаг – Романија

Проф.д-р Косана Станетиќ – Босна и Херцеговина(РС)

М-р д-р Милоранка Петров – Киурски – Србија

М-р д-р Марта Тунџева – Македонија

Асист.д-р Милена Ровчанин – Црна Гора

Проф.д-р Инес Диминик – Лисица – Хрватска

Прим.д-р сц Сузана Станковик – Србија

Проф.д-р Лариса Гавран – Босна и Херцеговина( ФБиХ)

Организационен Одбор

Проф.д-р Заим Јатиќ – Босна и Херцеговина(ФБиХ)

Проф.д-р Есра Саатчи – Турција

Ассист.д-р Александер Степановиќ – Словенија

М-р д-р Драшко Купрешак – Босна и Херцеговина(РС)

Д-р Катерина Ковачевиќ – Македонија

Д-р Марија Станишиќ – Црна Гора

Д-р Христо Димитров – Бугарија

Прим.д-р Славољуб Живановик- Србија

Д-р Лилијана Рамасако – Албанија

д-р Данијел Атијас – Босна и Херцеговина(РС)

Проф.д-р Јасна Вучак – Хрватска

Почесен Одбор

Прф.д-р Шломо Винкер – Израел,Претседател на Европска Вонка

Проф.д-р Игор Шваб – Словенија,Декан на Медицински факултет Љубљана

Проф.д-р Мехмет Унган – Турција,Поранешен претседател на Европска Вонка

Комитети

Аплицирајте за говор

Придружете ни се на VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (АОМ/СМЈИЕ)