Skip to content

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Контакт

“Општата/семејна медицина во состав на здравствената грижа”

"*" indicates required fields

Име*

Љубин Шукриев

+389 70 974 533

[email protected]

 

Катерина Ковачевиќ

+389 70 305 395

[email protected]


Асоцијација по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Ул.Владимир Комаров Бр.40/6, 1000 Скопје, С. Macedonia

[email protected]

 

Здружение на лекари по општа и семејна медицина на Македонија (ЗЛОМ/СМ)

Ул.Dame Gruev” Бр. 3, 1000 Скопје, С. Macedonia