Skip to content

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Поднесување на апстракти

“Општата/семејна медицина во состав на здравствената грижа”

Упатство за структура на апстракт

Форма на абстрактот
СтилНормален
ФонтTimes New Roman
Големина12
ФорматA5
Проредединичен
Поравнувањеjustify
Маргинистандард
Максимум зборови350
 
 

Насоки за поднесување апстрактни

  1. Апстрактот се прака на Македонски или Англиски јазик како word документ, секој апстракт го праќате посебно.
  2. Насловот се пишива со големи букви, болдирани, без кратеници.
  3. Авторот се пишува со целосно презиме, потоа првата буква од името, без титула, во italic, подвлечето го името на авторот.
  4. Дозволено е максимум 2 абстракти како прв автор и 2 абстракта како втор автор
  5. Напишете институција, град и земја.
  6. Абстракт формата содржи:Вовед, Цел, Материјал и Методи, Резултати, Заклучок. Не користете нов параграф за секое поглавје, само потпишете го секој наслов со големи букви.
  7. Напишете го начинот на вашата презентација, постер или усно. Димензиите на панелот за постери е 1×1 метар.
  8. Насловот на апстрактот не треба да содржи повеќе од 20 збора.
  9. Апстрактот не треба да содржи повеќе од 350 збора.
  10. Клучни зборови: 3-4 и Литература 3 – 5

Научниот комитет го задржува правото да го определи начинот на презентација.

Крајниот рок за поднесување апстракти е 30 април 2022 година.

Времето за известување дека апстрактот е примен е 15 мај 2022 година.

Пријавата на абстракти е завршена