Skip to content

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Програма

“Општата/семејна медицина во состав на здравствената грижа”

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (АОМ/СМЈИЕ)

16 Јуни

11,00 – 18,00Пристигање на гостите и учесниците

11,00 – 18,00Регистрација на учесниците

САЛА”БИЛЈАНА”

19,00 – 20,30ОТВОРАЊЕ

19,00 – 19,30ПОЗДРАВНИ ГОВОРИ

19,30  – 20,10ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЊА

19,30 – 19,50Менаџмент на хроничните незаразни заболувања во ерата на Ковид – 19,предизвици за семејните доктори – Шломо Винкер, Израел, Претседател на Европска Вонка

19,50 – 20,10Какви се нашите искуства од епидемијата со Ковид – 19.Каква лекција научивме од ова и што е следното што треба да го направиме?Мехмет Унган, Турција, поранешен претседател на Европска Вонка

20,10 – 20,30МУЗИЧКА ТОЧКА

20,30 –КОКТЕЛ

Програма

Аплицирајте за говор

Придружете ни се на VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (АОМ/СМЈИЕ)