Skip to content

VII. Конференција на Асоцијацијата по општа-семејна медицина на Југоисточна Европа (А ОМ/СМ ЈИЕ)

Регистрирај се

“Општата/семејна медицина во состав на здравствената грижа”

Регистрација на учесниците и котизација

Ги повикуваме сите учесници да се регистрираат колку што можат порано. Носителите на труд и предавачите се обавезни да се регистрираат. Регистрацијата е отворена.

НАПОМЕНА: Само регистрираните учесници кои ја платиле котизацијата, ќе може да учествуваат на сите настани на Конференцијата.

Котизација за регистрација на сите учесници вклучува

  1. Комплетен конгресен материјал
  2. ИД карта
  3. Присуство на церемонијата на отворање
  4. Присуство на сите научни сесии
  5. Пристап на изложбениот простор
  6. Присуство на свечената вечера
  7. Сертификат со одобрени бодови од страна на ЛКМ
  8. Присуство на затварањето на конференцијата

Јазик

Официјалните јазици на конференцијата се македонски и англиски јазик.

Котизација за регистрација

КотозацијаУчеснициПриправници/Студенти
До 30.04.2022 г.130 евра80 евра
До 31.05.2022 г.140 евра90 евра
Од 01.06.2022 г.150 евра100 евра

Цените се изразени во евра, а плаќањето е во противвредност во денари, пресметувајќи по 62 ден./1 евро.

Во цената не е вклучен ДДВ од 18%

 

Информации за плаќања од државата

Примач:Асоцијација на лекари по општа/фамилијарна медицина на Југоисточна Европа(А ГПСЕЕ)
Трансакциска сметка: 3000000020044832
Банка на примач: Комерцијална банка АД Скопје
Цел на дознака: Котизација за 7-та конференција на Асоцијацијата

Плаќањето од другите земји се врши на:

Account Name: The Association doctors GP/FM South-East Europe
Account Number: 0270100219120
SWIFT Code: KOBSMK2X
Name of Bank: Komercijalna Banka AD Skopje

Регистрирајте се

"*" indicates required fields

Име*
Drop files here or
Max. file size: 32 MB.