Skip to content
5-ти Конгрес Асоцијације лекара опште/породичне медицине Југоисточне Европе (А ОМ/ПМ ЈИЕ)

Регистрација

Изазови у раду – поглед у будућност/ Challenges in work – a look into the future

Регистрација учесника и котизација

Позивамо све учеснике да се пријаве што је пре могуће. Радници и предавачи су дужни да се пријаве. Регистрација је отворена.

УПОЗОРЕЊЕ: На свим догађајима Конференције моћи ће да учествују само регистровани учесници који су уплатили котизацију.

Котизација за све учеснике укључује

  1. Комплетан конгресни материјал
  2. ИД карта
  3. Присуствовање свечаном отварању
  4. Присуство свим научним сесијама
  5. Приступ изложбеном простору
  6. Присуство свечаној вечери
  7. Сертификат са бодовима одобрен од стране ЛК-а
  8. Присуство затварању конференције

Јазик

Званични језици конференције су црногорски и енглески.

Котизација

КотозацијаУчеснициПензионериПриправници
До 31.08.2024 г.220 евра140 евра110 евра
Од 01.09.2024 г.150 евра140 евра110 евра

Цене су изражене у еврима

У цену није урачунат ПДВ од 18%

 

Информације о уплатама унтра државе

Прималац: Асоцијација на лекари по општа/фамилијарна медицина на Југоисточна Европа(А ГПСЕЕ)
Трансакциони рачун: 3000000020044832
Банка примаоца: Комерцијална банка АД Скопје
Сврха дознаке: Котизација за 5. Конгрес Удружења

Плаћање из других земаља врши се на:

Account Name: The Association doctors GP/FM South-East Europe
Account Number: 0270100219120
SWIFT Code: KOBSMK2X
Name of Bank: Komercijalna Banka AD Skopje

Пријави се

"*" indicates required fields

Име*
Drop files here or
Max. file size: 32 MB.