Skip to content
5-ти Конгрес Асоцијације лекара опште/породичне медицине Југоисточне Европе (А ОМ/ПМ ЈИЕ)

Достава Апстракта

Изазови у раду – поглед у будућност/ Challenges in work – a look into the future

Смернице за апстрактну структуру

ФОРМА АПСТРАКТА
СТИЛнормалан
ФОНТTimes New Roman (са чирилична подршка)
ВЕЛИЧИНА12
ФОРМАТA5
ПРОРЕДјединичан
ПОРАМНУВАЊЕjustify
МАРГИНИстандард
МАКСИМУМ РЕЧИ350
 
 

ПРАВИЛА ПОДНОШЕЊА АПСТРАКТА

  1. Абстракт се шаље на црногорском и енглеском језику  електронски, као World документ.Сваки абстракт шаље се засебно.
  2. Наслов се пише са великим словима, во болд, БЕЗ КРАТЕНКЕ, Величине слова 14.
  3. Аутори се пишу  целим презименом, затим прво слово од имена, БЕЗ ТИТУЛЕ, са подвучени носиоц рада. ЈЕДАН АУТОР МОЖЕ БИТИ НОСИОЦ  ДВА РАДА КАО ПРВИ АУТОР И ДВА РАДА КАО КО-АУТОР. Величине слова 12.

  4. Затим се пише институција, град, држава, е-маил и ОРЦИД. Величине слова 10.

  5. Напишете институција, град и земја.
  6. Абстракт треба да садржи: УВОД, ЦИЉ, МАТЕРИЈАЛ и МЕТОДЕ, РЕЗУЛТАТИ, ДИСКУСИЈА, ЗАКЛУЧАК. Не користете нови параграф за свако поглавје. Само напишете  сваки наслов са великим словима.
  7. Означите дали волите презентација  да  буде усна или постер.Простор за постeр презентацију је са димензијама 1×1м.

  8. Клучне речи – до 4. Величина 12

  9. Литература – од 3 – 5. Величина 9

НАУЧНИ ОДБОР   ДОНОСИ ОДЛУКУ ЗА ПРИХФАТ РАДОВА ЗА УСНУ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И  ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА  ОДРЕДИ НАЧИН  ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.

УЧЕСНИЦИ ДОБИЧУ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО.

КРАЈНИ РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА (АБСТРАКТЕ): 15 Август 2024

Рок за обавештење да је рад прихвачен је 20.08.2024

ЗАБЕЛЕШКА: Сваки абстракт да буде у посебен фајл.

Доставите Апстракт

"*" indicates required fields

Име*
Тип Презентације*
Drop files here or
Max. file size: 64 MB.